Avel

 

I och med att min egen uppfödde Viktig godkändes för avel 2009 ”tvingades” jag helt oplanerat in i sysslan som hingsthållare. Då man som eldsjäl verkar för att främja den nordsvenska brukshästens spridning och brukande vore det därför motsägelsefullt att inte anta utmaningen. Utarmningen av länets hingstbestånd har också bidragit till betydelsen av denna verksamhetsdel. Jag hoppas dock att ytterligare hingstar med intressant härstamning kommer att tjänstgöra inom vårt distrikt kommande betäckningssäsonger.