Gustaphssons Glada Grisar

Gustaphssons Glada GrisarGustaphssons Glada Grisar skiljer sig från det stora flertalet övriga grisproducenter på flera viktiga punkter.

  • Här vistas grisarna utomhus på stora gröna ytor där de får utlopp för sitt naturliga beteende.
  • Smågrisarna går kvar tillsammans med sina mammor i minst tre månader och får då en helt naturlig avvänjning som inte stressar dem.
  • Köttet från grisar som har fått gå ute på grönbete har en större andel omega 3 vilket har en rad positiva hälsoeffekter.
  • Produktionen är helt öppen och besökare är alltid välkomna för att se hur bra grisarna har det.
  • Producenten ombesörjer själv alla transporter till och från slakteriet för att garantera att allt går till på rätt sätt.
  • Alla grisar slaktas på ett småskaligt gårdsslakteri i en lugn och stressfri miljö vilket är helt avgörande för köttets höga kvalitet.
  • När du köper kött från Gustaphssons Glada Grisar kan du vara helt säker på dess ursprung.
  • Företaget erbjuder kundanpassad styckning och möjlighet att beställa kött utifrån fettprocent.

 

Gustaphssons Glada Grisar

Gustaphssons Glada Grisar