Skogliga tjänster

Med mer än 25 års erfarenhet av motormanuellt arbete i skogen står jag till er tjänst. En av mina styrkor är att jag, ofta med mycket kort varsel, kan bistå er vid akuta uppdrag. Mina uppdragsgivare är allt från privata markägare till enskilda företag samt skogsbolag. Jag innehar naturligtvis F-skattsedel samt motorsågskörkort för nivå 1-2-3.

Välkommen med era förfrågningar om det gäller

  • röjning
  • gallring
  • slutavverkning
  • upparbetning av vindfällen
  • specialfällningar

Magnus Gustaphsson 070-344 19 68